Znajdź najlepszy kredyt dla siebie!

Szczegóły oferty

Skrót oferty

Bank BPS : VISA Credit

  • Opłata za wydanie: 0.00 PLN / jednorazowa
  • Oprocentowanie: 20.50 % / w skali roku
  • Okres bezodsetkowy: 51 dni
Przejdź dalej

Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Szczegóły produktu Komentarze
Typ karty zwykła 
Organizacja płatnicza VISA 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 1000 do 20000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 51 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 20.50 %Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 28,01% dla karty kredytowej Visa Credit, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 800 zł, całkowita kwota do zapłaty 5 389,57 zł, oprocentowanie zmienne 20,5%, całkowity koszt kredytu 389,57 zł (w tym: odsetki 320, 57 zł, opłata za wydanie karty 0 zł, opłata roczna za kartę 69 zł), 12 miesięcznych rat równych w wysokości po 260,05 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 21.02.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Koszt przyznania karty 0.00 PLN

Brak opłaty za wydanie karty;

Wznowienie karty: 20 zł

Okres ważności karty (w latach) 3 
Opłata roczna za użytkowanie karty 69.00 PLN

Opłata za obsługę karty jest pobierana po 1 roku użytkowania karty, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła:

- mniej niż 12 000 zł rocznie -> 69 zł

- co najmniej 12 000 zł rocznie -> 0 zł

Wysokość minimalnej spłaty kredytu 3%, min. 30 zł 
Prowizja za wypłatę gotówki 4% min. 10 zł 
Koszt ubezpieczenia karty 0 zł 

Podstawowy pakiet ubezpieczeniowy jest obowiązkowy i obejmuje ochronę przed nieuprawnionym użyciem karty oraz ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu, ubezpieczenie zakupionego towaru, ubezpieczenie mienia.

Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 48 godzin

1. W przypadku utraty lub kradzieży karty odpowiedzialność Kredytobiorcy za transakcje dokonane przy użyciu karty:
1) do dnia zgłoszenia jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość w złotych polskich 150 EUR lub 50 EUR w przypadku transakcji zbliżeniowych;
2) po dokonaniu zgłoszenia jest wyłączona;
3) jest pełna, jeżeli Kredytobiorca/Użytkownik karty, wskutek rażącego niedbalstwa, naruszył co najmniej jeden z obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 2 lub § 5 ust. 4, doprowadzając przez to do nieautoryzowanej transakcji.

Dzień spłaty zadłużenia NIE 

Dzień spłaty zadłużenia podawany jest na miesięcznym wyciągu. Dzień ten przypada 21 dni po dniu rozliczeniowym, a spłata dotyczy poprzedniego cyklu rozliczeniowego. Jeżeli dzień spłaty przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wówczas za dzień spłaty przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

Dodatkowe informacje
Możliwość dokonywania przelewów z karty
Wymagany dochód na poziomie 865 zł
Wysoka prowizja za wypłaty z bankomatów

Ocena klientów 0/6

Przejdź dalej
Porównywarka finansowa to nie zwykły portal finansowy. To maszyna, która ma za zadanie pomóc w wyborze optymalnego rozwiązania finansowego (to znaczy pokazuje najlepsze na dany moment kredyty hipoteczne, karty kredytowe, kredyty samochodowe czy konta bankowe), a umieszczony na niej kalkulator zdolności kredytowej podpowie Ci, na jaki kredyt Cię stać. Jest całkowicie bezpłatna. Wystarczy, że podasz parametry, które są wymagane, by wyszukać dany produkt finansowy. Porównywarka finansowa pozwala także wybrać najlepsze lokaty bankowe. Wbrew pozorom wybór tego produktu nie jest taki prosty, jak mogłoby się wydawać. Tradycyjna lokata bankowa, lokata codzienna (pozwala uniknąć podatku Belki), a może polisolokata? Niektóre banki prześcigają się w oferowaniu najlepszych depozytów. Jednak oprocentowanie zależy od tego, ile pieniędzy chcesz zainwestować oraz na jak długi okres. Dlatego porównywarka finansowa prosi Cię po danie podanie tych danych w swoim formularzu. Po naciśnięciu przycisku „porównaj” otrzymasz najlepsze oferty tylko dla zadanych przez Ciebie parametrów.